Odstraňování spoušťových bodů

 

Co si představit pod názvem SPOUŠŤOVÉ BODY ? (Trigger points)

Jedná se o změny, ztuhlá místa, která se vyznačují zvýšeným napětím, v měkkých tkáních – svalech (čím starší, tím zatvrdlejší místo ve svalové tkáni). Tyto body bývají zdrojem bolesti, ochablosti, omezení pohybu a dalších potíží. Problémy způsobené těmito body se často neobjevují v místě postiženého svalového snopce, ale úplně na jiném svalu (stěhování po svalových zřetězeních  -> svaly jsou na sobě závislé, nepracují odděleně, stejně jako spolupracují vnitřní orgány).

Pokud nedojde k odstranění spoušťového bodu dostaví se kompenzační efekt -> aby se nahradila funkce ochablého svalu, jiný sval musí napnout  a pracovat za něj, tudíž se spoušťové body vytvoří i na něm,  a takto se šíří napříč celým svalovým systémem (svaly a svalové povázky). Pokud se existence spoušťových bodů neřeší, může po několika letech vést až k chronickým dysfunkčním problémům (svalovina „zavápní“), s nimiž si  terapie neumí poradit. V mnoha případech díky nepřetržité bolesti dochází k psychické nepohodě „trpitele“.

Jak vznikne spoušťový bod ?

 • mechnickým poškozením – nadužívání (konkrétní sval vykonává stále dokola stejnou práci stejným způsobem – klikání myší, špatné držení těla při chůzi…)  nebo přetížení (…“jasně, ještě 30 kliků dám“ …)
 • úrazem, poraněním svalu

Ošetření spoušťových bodů

 • Reflexní odblokování postižených (zpravidla zkrácených) svalů – stlačení spoušťového bodu prsty (případně jiných pomůcek)
 • Protažení svalu (svalové skupiny), kde byly spoušťové body nalezeny
 • V případě potřeby prohřátí svalu vlhkým teplem
 • Naučení „trpitele“,  jak má sval (svalovou skupinu) doma ošetřovat svépomocí.

Pro koho je terapie vhodná ?

 • pro osoby, které mají přetrvávající svalové bolesti a nemohou se jich zbavit (zpravidla „myšáci“ – práce s PC; lidé pracující v určitém stereotypu, kdy zaměstnávají určité svalové skupiny; pravidelní sportovci;  víkendoví sportovci; maminky malých dětí; zahrádkáři …)
 • pro osoby, které jsou ochotny se se svým (svalovým) problémem  – tzn. mají sebekázeň (pracují po dobu několika dní sami na odstranění svého problému).  

Platí zde pravidlo:

 • čím déle problém přetrvává, tím větší zatvrdlina, tím více času je potřeba pro její odstranění – více návštěv
 • čím déle problém přetrvává, tím můž být i horší průběh rekonvalescence (možné vyprovokování – virózy, horečky…)

Jak se můžete po odstranění spoušťových bodů cítit ?

 • bezprostředně
  • velice příjemně, osvěženi, lehce, „happy“
  • unaveni, ospalí, psychicky rozladěni
  • další stavy – naprosto individuální – každý z nás jsme jedinečný a jakýkoliv zásah je naším tělem vnímán odlišným způsobem ať už pozitivním nebo negativním

(Při této metodě mohou být dotčeny u citlivějších jedinců reflexní zóny, náležející jednotlivým vnitřním orgánům. Prací se svaly může dojít i k souběžné regulaci reflexních zón. Následné projevy nemusí být vždy zcela příjemné pro klienta např.: při odstraňování spoušťových bodů v oblasti širokého zádového svalu pod levou lopatkou může dojít k regulaci reflexní zóny žaludku s následným pocitem na zvracení, pod pravou lopatkou k regulaci reflexní zóny jater/žlučníku s následnou bolestí hlavy apod. Nemějte však obavy, toto se stává opravdu ve výjimečných případech a u obzvláště citlivých jedinců, kdy příznaky do 2 dnů mizí)

 • s odstupem 1-2 dní – klienti s akutním dlouhodobě nezanedbaným stavem svalstva, kdy byl problém „lehce“ odstraněn
  • pohoda – bolest ustoupila ->naprosté osvobození od bolesti
 •  s odstupem 2 a více dní – klienti, kteří mají/měli problém několik měsíců/let a spouťové body ve svalstvu byly odstraněny pouze částečně
  • fyzická únava  – pocit rozlámání  (přirovnání – práce na poli, sportovní utkání, dálkový pochod apod….)
  • může se vám „rozběhnout“ rýma, kašel, viróza, můžete mít horečku -> všechny tyto stavy jsou vítané – bylo vstoupeno do míst (reflexní zóna/reflexní body), kde je energetická nerovnováha – byl spuštěn ozdravný proces vašeho těla
  • samozřejmě, že i vy, kterých se tento odstavec týká dojdete do fáze – naprostého osvobození od bolesti (pokud však nejsou vaše  svalová vlákna zvápněna 🙁 …… )